ייעוץ משכנתא ומיחזור משכנתא קיימת- Do It Smart - המובילה בתחום מחזור משכנתא ומשכנתה חדשה - משכנתא על רגל אחת ...

למידע נוסף ולתיאום פגישה

אנא מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

*:
*:
*:
:
בחירה:
 
משכנתאהינה הלוואה לצורך קניית נכס מקרקעין, ההלוואה ניתנת בתנאי של שעבוד הנכס לגורם המלווה. כלומר, הלווה ממשכן את הנכס שהוא קונה באמצעות ההלוואה לאותו מלווה. מלווה זה יכול להיות הבנק למשכנתאות או מחלקה המתמחה בנושא באחד מהבנקים המסחריים. כמו כן,היאיכולה להינתן לצורך כמה מטרות: רכישת נכס, בניית נכס, הרחבה, מיחזור משכנתא ועוד.
מושגי יסוד:
כאשר אנו מדברים על משכנתא, ישנם כמה מושגים בסיסיים שצריך להבין. סכום ההלוואה נקרא "קרן" ולקרן מוסיפים ריביות שהן בעצם הרווח של הגוף המלווה מהעיסקה. הריביות יכולות להיות קבועות או משתנות. פרמטר נוסף חשוב הינו ההצמדה, ההלוואה יכולה להיות צמודה או לא צמודה למדד (מדד המחירים לצרכן המתעדכן ב-15 לכל חודש), צמודה למט"ח וכו'. כמו כן, יש לקחת בחשבון את משך זמן ההלוואה, לוח סילוקין (שיטת ההחזר), סכום ההלוואה ביחס לסכום הכללי של הנכס, אפשרויות לפירעון מוקדם ועוד.
מסלולים:
הבנקים היום מציעים כמה מסלולים שונים ללקיחת הלוואה, בהתאם לפרמטרים שצויינו לעיל. המסלולים העיקריים הינם: הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה, הלוואה צמודה למדד בריבית משתנה, הלוואה בריבית פריים (מורכבת מהריבית של בנק ישראל פלוס 1.5%) והלוואה צמודה למטבע חוץ (דולר, אירו וכו'). ניתן גם ליצור תמהיל מכמה מסלולים, קרי, לשלב מסלולים שונים לאורך תקופות שונות במהלך תקופת ההחזר וכך לפזר את הסיכונים האפשריים בהלוואה.
לוחות סילוקין:
מרכיב נוסף וחשוב גם הואנקרא לוח סילוק. זוהי טבלה שמתארת את אופן שיטת ההחזר של ההלוואה ומאפשרת את חישוב התשלומים עד לתום החזר ההלוואה, למרות שיש לציין כי תשלומים אלו משתנים בהתאם להצמדות שנקבעו מראש. ישנם שלושה לוחות סילוקין עיקריים: "שפיצר", "קרן שווה" ו-"בלון". ב"שפיצר" ההחזר החודשי הינו יציב אך היחס בין הריבית לקרן לא קבוע, ב"קרן שווה" התשלום החודשי הולך ופוחת וב"בלון" משלמים בסוף התקופה שנקבעה את כל הקרן בבת אחת.
לסיכום:
משכנתא, זוהי הלוואה רחבת היקף ולתקופה ארוכה ועל כן אין להקל בה ראש. יש לקחת מסלול הלוואה, או לבנות תמהיל מסלולים שיהיה נכון ומתאים באופן אישי ללווה.
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות ל- DO IT SMART